College of Civil Engineering
Brief Introduction
Professors
Associate Professors
 
 
Home >> College of Civil Engineering >> Associate Professors
Associate Professors


CHEN Honghua HE Liheng JING Zhaoqian LIN Shaohua SHAO Guanghui SU Yi
WANG Daming WANG Libin WU Xiaoping YANG Wei ZHAO Zhifen ZHENG Jiazhu

ZHU Shaoyun GAO Minjie HUANG Kaijian LI Haitao LIU Liqing LIU Yanjun

 
MA Xin
WANG Zheng
XUE Hongqin
YU Aihua
YUAN Jun