College of Economics and Management
Brief Introduction
Professors
Associate Professors
 
 
Home >> College of Economics and Management >> Professors
Professors


CAI Zhijian DING Sheng LV Liu SHEN Wenxing WEN Zuomin XU Xiangyang
ZHANG Hongxiao

ZHANG Zhiguang

SHEN Jie YANG Hongqiang ZENG Huafeng