College of Information Science and Technology
Brief Introduction
Professors
Associate Professors
 
 
Home >> College of Information Science and Technology >> Associate Professors
Associate Professors


JIANG Ling LI Zhiguo MIAO Zhe QIU Shuqing SHI Weiduo SUN Wanyan
WANG Xianghua WU Haiqing XU Hui XUE Lianfeng YANG Xubing YU Hao
ZHANG Haoping ZHANG Lining ZHOU Guoping ZHOU Youping ZHOU Yu ZHU Zhengli


HE Xulan
HU Chunhua
LIU Yanyi
SHEN Lirong
YE Qiaolin
YUN Ting


ZHANG Fuquan