College of Art Design
Brief Introduction
Professors
Associate Professors
 
 
Home >> College of Art Design >> Associate Professors
Associate Professors


GUAN Xuesong LI Bo MA Youji PENG Hong SUN Qi YANG Jie

ZHANG Yao ZHONG Hua CAO Lei
GAO Guomin HOU Wenjun JIN Xiaowen


LI Dong
TANG Jianqing
TIAN Xiaodong
WU Donglei
YU Jihong