College of Light Industry Science and Engineering
Brief Introduction
Professors
Associate Professors
 
 
Home >> College of Light Industry Science and Engineering >> Associate Professors
Associate Professors


CHENG Jinlan MA Jinxia REN Hao SHI Liuxin SONG Junlong WANG Qi
WU Shufang XING Jiefang XIONG Zhixin YANG Yiqin CHEN Wuping MIN Douyong


SU Erzheng
WANG Zhiguo
WU Weibing